Make your own free website on Tripod.com

ทดสอบ ทักษะการใช้ภาษาไทยด้วยตัวเอง 6 (แบบไม่เข้าพวก)

คำสั่ง : ให้ท่านพิจารณาคำที่ไม่เข้าพวก
 1. ............................

  นักเรียน

  พระ

  พ่อ

  แม่

 2. ........................

  ทองหยิบ

  ซาละเปา

  ทองหยอด

  ฝอยทอง

 3. ............................

  นำมันก๊าด

  น้ำมันโซลา

  น้ำมันสน

  น้ำมันเบนซิน

 4. ..........................

  ผักชี

  น้ำปลา

  ผงซักฟอก

  พริกแห้ง

 5. .............................

  กล้วย

  ไผ่

  หญ้า

  ส้ม

 6. ...................................

  นางสีดา

  พระราม

  อิเหนา

  ขงเบ้ง

 7. .............................................

  ไทย

  มาเลเซีย

  พม่า

  อินโดนีเซีย

 8. .........................................

  เส้นโค้ง

  วงกลม

  วงรี

  สี่เหลี่ยม

 9. .........................................

  ฉิ่ง

  ซอ

  ฉาบ

  กลอง

 10. ..............................................

  ผัด

  เจียว

  คั่ว

  ย่าง

    คุณได้ จาก 10 คะแนน