Make your own free website on Tripod.com

ทดสอบ ทักษะการใช้ภาษาไทยด้วยตัวเอง 5 (ผิดความ)

คำสั่ง : ให้ท่านพิจารณาดูว่าข้อความใด ที่ผิดความไปจากข้ออื่นๆ
 1. ............................

  ดูเขาแต่งตัวตั้งแต่เช้า

  กวาดหน้าบ้านทุกเช้า

  ช่วยแม่ขนของทุกวัน

  เดินซื้อของทั้งวัน

 2. ........................

  น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย

  พูดน้อยต่อยมาก

  ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

  ปลาหมอตายเพราะปาก

 3. ............................

  นิยายลึกลับอ่านเพลินจริงๆ

  เขาชอบสะสมพระ

  ไม่มีความสุขใดเท่ากับได้นอน

  เยาวลักษณ์ไปชอปปิ้งในวันหยุด

 4. ..........................

  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

  นายว่าขี้ข้าพลอย

  เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง

  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

 5. .............................

  เห็นแก่ผู้อื่น

  เห็นแก่ส่วนรวม

  เห็นแก่ตัว

  ชอบทำประโยชน์เพื่อสังคม

 6. ...................................

  ท่านไม่อยู่บ้าน ทุกเสาร์อาทิตย์

  ผมไปเยี่ยมหลานมา

  จดหมายใครไม่รู้ อ่านไม่รู้เรื่อง

  เขาชอบปรึกษาเรื่องต่างๆ กับเธอ

 7. .............................................

  ตำรวจอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจ

  ทหารเป็นรั้วของชาติ

  พ่อค้าถือโอกาสขึ้นราคาสินค้า

  นายอำเภอคนนี้รวย

 8. .........................................

  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก

  แม้วัวควายยังช่วยไถนา

  มูลเป็ดไก่ฝังดินเป็นอินทรีย์

  เศษขยะยะเยื่อทำเชื้อไฟ

 9. .........................................

  ครูสอนหนังสือ

  ตำรวจจับผู้ร้าย

  แม่ทำโทษลูก

  นายดำถูกจำคุก 1 ปี

 10. ..............................................

  รักนุชสุดสวาท

  ติเรือทั้งโกลน

  ชักแม่น้ำทั้งห้า

  รักชาติยิ่งกว่าชีวิต

    คุณได้ จาก 10 คะแนน