Make your own free website on Tripod.com
การกดแก้เป็นลม


วิธีการกดจุดแก้เป็นลม

ชื่อจุด : จุดหยินจง
ตำแหน่ง : จุดเหยินจง อยู่ตรงร่องใต้จมูก แบ่งร่องออกเป็น 3 ส่วน จุดเหยินจงจะอยู่ห่างลงมาจากจมูก 1 ส่วน 3 หรืออยู่เหนือริมฝีปาก 2 ส่วน 3
เวลาที่กด :กดและคลึงสักพักผู้ป่วยจะค่อยๆ รู้สึกตัว