Make your own free website on Tripod.com
การกดแก้ปวดหัว


วิธีการกดจุดแก้อาการปวดหัว

ชื่อจุด : จุดเฟิงฉือ
ตำแหน่ง : จุดเฟิงฉืออยู่ตรงรอยบุ๋มตรงท้ายทอย แนวเดียกับกกหู
เวลาที่กดและนวด : ให้กด ประมาณ 2-3 นาที หรือนานกว่า