Make your own free website on Tripod.com
การกดแก้ปวดฟัน


วิธีการกดจุดแก้อาการปวดฟัน

ชื่อจุด : จุดเห่อกู่
ตำแหน่ง : คว่ำฝ่ามือลงให้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้แนบชิดติดกันจุด
เหอกู่จะอยู่ตรงจุดสูงสุดของกล้ามเนื้อที่นูนขึ้นมาระหว่างนิ้วทั้งสองข้าง
เวลาที่กดและนวด : ให้กด ประมาณ 3-5 นาที