Make your own free website on Tripod.com
การกดแก้อาการอาเจียน


วิธีการกดจุดแก้อาการอาเจียน

ชื่อจุด : จุดเน่ยกวาน
ตำแหน่ง : อยู่ห่างจากเส้นข้อมือ ระหว่างเอ็นทั้งสองโดยห่างจากเส้นข้อมือ 2 นิ้ว
เวลาที่กด :กดสักครู่หนึ่งจนมีอาการดีขึ้น จึงหยุดกด