Make your own free website on Tripod.com
การกดแก้หวัด


วิธีการกดจุดแก้หวัด

ชื่อจุด : จุดเหอกู๋
ตำแหน่ง : คว่ำฝ่ามือลง ให้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้แนบชิดติดกัน จุดเหอกู่จะอยู่ตรงสูง สุดของกล้ามเนื้อที่นูนขึ้นมาระหว่างนิ้วทั้งสอง
เวลาที่กด :กดข้างละประมาณ 20 ครั้ง