Make your own free website on Tripod.com
การกดแก้อาการสะอึก


วิธีการกดจุดแก้อาการสะอึก

ชื่อจุด : จุดจ่านจู๋
ตำแหน่ง : จุดจ๋านจู๋อยู่ตรงหัวคิ้วทั้งสองข้าง
เวลาที่กด :ใช้เวลากดประมาณ 3-6 นาที พอหายสะอึกจึงหยุดกด