Make your own free website on Tripod.com

ทดสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาลและแพทย์คำสั่ง : ข้อใดถูกต้องที่สุด
 1. สูตรยาแก้สารพิษโดยทั่วไป มีอัตราส่วนคือ

  ชาชงแก่ๆ : ขนมปังปิ้งจนไหม้ : ยาระบายแมกนีเซีย 2 : 1 : 1

  ชาชงแก่ๆ : ยาระบายแมกนีเซีย : ขนมปังปิ้งจนไหม้ 2 : 2 : 1

  ยาระบายแมกนีเซีย : ชาชงแก่ๆ : ขนมปังปิ้งจนไหม้ 1 : 1 : 2

  ขนมปังปิ้งจนไหม้ : ชาชงแก่ๆ : ยาระบายแมกนีเซีย 2 : 1 : 2

  ***********************************
 2. กาซพิษที่พบได้มากในครัวเรือน คือข้อใด

  กาซคลอรีน

  กาซนิวเทน

  กาซคาร์บอนมอร์นอกไซด์

  กาซไฮโดรซัลไฟด์

  ***********************************
 3. ข้อใดไม่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลสำหรับ ผู้รับประทานกรดกำมะถัน

  ให้ดื่มน้ำปูนใสเจือจาง

  ให้ดื่มนมสดครึ่งแก้ว

  ให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆ

  ให้ดื่มยาแก้สารพิษ

  ***********************************
 4. อันตรายของกรดและด่างขึ้นอยู่กับสภาพมากที่สุด

  ชนิดของกรดและด่าง

  ปริมาณของกรดและด่าง

  ชนิดของกรดและด่าง

  ความเข้มข้นของกรดและด่าง

  ***********************************
 5. ยาฆ่าแมลงที่มีคลอรีนผสมอยู่ คือ

  คาร์มาเมท

  ไซยาเนท

  ดีดีที

  พารา ไธออน

  ***********************************
 6. ยาฆ่าแมลงที่มีสัญลักษณ์ตรา หัวกะโหลกไขว้ คือ

  ชนิดที่มีคลอรีน

  ชนิดที่มีสารไซยาเนท

  ชนิดที่มีสารประกอบฟอสฟอรัส

  ชนิดที่มีสารกำมะถัน

  ***********************************
 7. ยาฆ่าแมลงที่มีสารพิษร้ายแรง มีกลิ่นเหม็นและออกฤทธิ์รวดเร็วมาก คือ

  ชนิดที่มีสารหนู

  ชนิดที่มีสารกำมะถัน

  ชนิดที่มีสารไซยาเนท

  ชนิดที่มีสารประกอบฟอสฟอรัส

  ***********************************
 8. กาซพิษที่มีผลที่ทำให้เซลต่างๆ ของร่างกายเกิดภาวะการขาดออกซิเจน คือ

  คาร์บอนมอนอกไซด์

  ไฮโดรเจนซัลไฟด์

  ไนโตรเจนไดออกไซด์

  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

  ***********************************
 9. สารเคมีที่ใช้ในการเบื่อสุนัข แต่ถ้าคนรับประทานเข้าไป อาจทำให้ถึงแก่ความตายในเวลาอันรวดเร็วได้ คือ

  สตริคนิน

  สารหนู

  ไซยาไนด์

  กรดกำมะถัน

  ***********************************
 10. วิธีการอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตนิยมใช้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้ กาซหุงต้ม คือ

  ติดประกาศวิธีใช้อย่างถูกต้องที่ถังกาซหุงต้ม

  ใส่สารเคมี อื่นผสมเพื่อลดความรุนแรงลง

  จัดพนักงานออกตรวจสอบการใช้กาซหุงต้ม

  เติมกลิ่นเพื่อเตือนกรณีที่เกิดกาซหุงต้มรั่ว

  ***********************************
 11. เมื่อกรดหรือด่างถูกต้องบริเวณผิวหนังภายนอก ให้ปฐมพยาบาลโดยวิธีใด

  ใช้น้ำสบู่อ่อน ชำระล้างผิวหนัง

  ใช้น้ำเกลือชำระล้างผิวหนัง

  ใช้น้ำอุ่นชำระล้างผิวหนัง

  ใช้น้ำสะอาดชำระล้างผิวหนัง

  ***********************************
 12. วิธีการข้อใดที่ไม่ช่วยให้ทราบว่าผู้ป่วยรับประทานกรดหรือด่างเข้าไป

  จากสิ่งที่ผู้ป่วยอาเจียนออกมา

  จากลมหายใจของผู้ป่วย

  จากภาชนะที่บรรจุสารเคมี

  จากคำบอกกล่าวของผู้ป่วย

  ***********************************
 13. เมื่อผู้ป่วยรับประทานด่างเข้าไป ควรให้ผู้ป่วยรับประทานสิ่งใดต่อไปนี้

  น้ำปูนใส

  น้ำผสมผงฟู

  น้ำส้มสายชู

  น้ำมันมะกอก

  ***********************************
 14. น้ำนมมีประโยชน์ คือ

  ลดความรุนแรงของกรด

  ลดความรุนแรงของด่าง

  ลดการดูดซึมของสารพิษ

  ลดความเข้มข้นของสารพิษ

  ***********************************
 15. การปฐมพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับยาฆ่าแมลงจนเกิดอันตราย คือ

  ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้นำส่งแพทย์ทันที

  ลดการกระทบกระเทือนผู้ป่วยให้มากที่สุด

  ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนโดยเด็ดขาด

  ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำชาชงอย่างแก่

  ***********************************
 16. การปฐมพยาบาลที่ได้รับอันตรายจากกาซพิษที่ควรทำอันดับแรก คือ

  นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

  ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอุ่นมากๆ

  นำผู้ป่วยออกสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

  ทำการผายปอดให้ผู้ป่วยทันที

  ***********************************
 17. กรณีที่ผู้ป่วยได้รับประทานยาสตริคนินเข้าไปจนเกิดอาการขึ้น สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง คือ

  ออกมาสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

  ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆ

  ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมามากที่สุด

  นำส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด

  ***********************************
 18. กาซพิษเป็นอันตรายต่อระบบใดของร่างกายมากที่สุด

  ระบบการหายใจ

  ระบบประสาท

  ระบบกระดูก

  ระบบการไหลเวียนโลหิต

  ***********************************
 19. อาการปวดศรีษะ เบื่ออาหาร กลั้นอุจจาระ และปัสสาวะไม่ได้ หายใจขัด อาจเป็นอัมพาต เป็นอาการของผู้ป่วยที่ได้รับ ยาฆ่าแมลงชนิดใด

  ชนิดที่มีสารกัมถัน

  ชนิดที่มีสารประกอบฟอสฟอรัส

  ชนิดที่มีที่มีสารไซยาเนท

  ชนิดที่มีสารหนู

  ***********************************
 20. ยาฆ่าแมลงชนิดใดที่มีอันตรายต่อร่างกายคนเราน้อยที่สุด

  ชนิดที่มีสารประกอบฟอสฟอรัส

  ชนิดที่มีสารกำมะถัน

  ชนิดที่มีสารคลอรีน

  ชนิดที่มีสารธรรมชาติ

  ***********************************

    คุณได้ จาก 20 คะแนน


Design by Jimmy
If you want more information
Please contact Webmaster
ICQ NO. 40017531