Make your own free website on Tripod.com
ทดสอบความสามารถในการสะกดคำภาษาอังกฤษ
ปรับปรุงโปรแกรมโดย ณรงค์
Contact webmaster

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกคำตอบข้างล่างนี้ใส่ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ถูกต้องมากที่สุด
ทุกๆครั้ง:
คลิกที่ปุ่มคำตอบเพื่อตรวจเช็ค ถ้าหากคำนั้นถูกต้องก็จะปรากฏคำว่าถูกต้อง. แต่ถ้าไม่ถูกต้องคำนั้นก็จะลบไปโดยอัตโนมัติ
- คลิกที่ ปุ่มบอกใบ้ เพื่อต้องการทราบคำตอบอัตโนมัติ